Gäster

Å-fest är känd för sina högklassiga gästande konstnärer från Norden. I år presenterar vi tre lysande konstnärer, vilka förenas av att de behandlar gräns-temat via personlig konst. Till skillnad för de tidigare åren ger vi också utrymme åt konstnärerna att presentera sina arbeten i särskiljda, intima artist talk – evenemang, där publiken kan bekanta sig noggrannare med konstnärerna, deras verk samt filosofin bakom deras arbeten. Du är välkommen att komma till övre våningen av Grand och lyssna på historier av mest intressanta nordiska konstnärer.

Daria Bogdanska – kvinna bakom gränsen

Daria Bogdanska (f. 1988) är en seriekonstnär från Malmö. Hon är född i Warszawa och hon flyttade till Sverige för fyra år sedan. Hon spelar i ett punkband och jobbar som cykelmekaniker. Hon har samlat ihop livsförändringen som förorsakades av flyttningen, erfarenheterna och känslorna av utanförskap till sitt verk Wage Slaves (2016). Daria berättar i sin bok om sin vardag, tar som invandrare ställning till det svenska samhället, talar om alienering, om längtan efter kärlek och rättvisa, och om det hur svårt det är att hitta hem, långt, långt borta hemifrån. Daria kommer att berätta om sin bok och om sina erfarenheter om att vara konstnär i en främmande kultur i sin 45-minuter långa artist talk på svenska.

Shabnam Faraee – förenare av kulturens gränsytor

Shabnam Faraee är svensk-iransk konstnär, serietecknare och illustratör. Hon har examen från Stockholm Konstskola. År 2014 publicerade ”Blå” är en berättelse om en kvinna, som befriar sig själv från historier vilka har berättats om henne under århundraden. Shabnam Faraee är hemma från Iran och hon är bosatt i Stockholm från år 2002. I sina arbeten blandar hon ihop gränsytor av grafisk design, mönsterdesign, animation och illustration, och hon kombinerar Irans och Sveriges visuella traditioner. Shabnam anländer som festivalgäst i samarbete med Kulturkontakt Nord (KKN). Shabnam kommer att hålla en 45-minuter lång artist talk, där hon berättar noggrannare om sina verk på svenska.

Jyrki Nissinen

Jyrki Nissinen hämtar Orglory-utställningen till Å-fest. Den består av teckningar, målningar och miniatyrer som är gjorda under slutåret 2016. I sina arbeten reflekterar Nissinen över känningar under tillkomstperioden: den mentala hälsan tog inte slut, framme hägrar en framtid med allmän avkoppling. På minussidan: framtidens farhågor närmar sig snabbare än beräknat. Jyrki Nissinen är serietecknare och bildkonstnär, som bor och jobbar i Helsingfors. Som ett varumärke i Nissinens serier har format sig det grova svartvita teckningsspåret samt det tidvis uppskruvade, tidvis medvetet torra, intrigmakeriet som besöker verklighetens gränser. Utställningen invigs 10.2. kl. 17.00 och den är uppställd ända till 25.2 Jyrki kommer att hålla en 45-minuter lång artist talk på Taidetehdas och den ska hållas på finska.

Mari Prekup – när gränserna möts i det egna landet

Mari Prekup är en 32-årig estnisk nutidskonstnär, vars verk har starka prägel av koncepten med gränser och serietidningsaktighet. För närvarande bearbetar hon ett verk tillsammans med en fotograf och DNA-forskare. Verket granskar människans inre kulturella synvinklar och myter. Prekup bor i Tallinn och hon har utexaminerats från Estlands Bildkonstakademi. Maris 45-minuter långa artist talk förverkligas som en intervju på engelska.