Å-fest 2018 – Lördag 10.2.2018

Å-fest 2018 program- och utställningsansökan

Å-fest ordnas för fjärde gången 10.2.2018! Borgå seriefestivals tema år 2018 är Generationer. Vi söker till festivalen program och utställningar. Årets 2018 nyhet är on smÅ-fest, en mängd små satellitutställningar på synliga platser runt omkring i Borgå. Du kan nu anmäla flera utställnings- och programförslag, men dock ett förslag per blankett.

 

Landets gränser. Tillväxtens gränser. Gränslösa möjligheter. Gränser mellan människor, kön, nationaliteter. Människan lever inom gränser, hoppar över gränsen för sista gången. Att kringgå gränsen eller att respektera den. Och gränserna inom dig, har du tänkt på dem, på trösklarna som du inte överskrider?

FESTIVALPROGRAM 2017 (pdf)

Pressmeddelande 11.2.2017 (på finska)

Borgå seriefestival Å-fest firar hundraåriga Finland med att gå till gränszonen. Festivalens tema år 2017 är Rajat / Gränser / Borders. Huvudevenemanget ordnas lördag 11.2.2017 på Kulturcentret Grand och till sidoevenemang kan man delta exempelvis på bibliotek och i gallerier.

Det bjuds på en hård nordisk dukning av konst och konstnärer, intressanta utställningar, inspirerande workshopar och naturligtvis som bekant försäljningsbasarer för tecknade serier och en högklassig kvällsklubb. Evenemanget anordnas av Borgå serieförening.

Evenemanget är gratis, öppet, tvåspråkigt och riktat till hela familjen.

Grands addressen är Biskopsgatan 28. Vi ses i Borgå i februari!

Tilläggsinfo fås per e-post från festival@a-fest.fi och via facebook.

  1. Kulturhuset Grand
  2. Electric Wonderland Tattoo
  3. Taidetehdas – Konstfabriken
  4. Biblioteket
  5. Galleria Kreutz
  6. La Fiesta
  7. Bus station